DOMENII DE ACTIVITATE

CONDOR PĂDURARU executa lucrari in urmatoarele domenii:
  • Posibilitati de proiectare.
  • Constructii civile si industriale la cheie
  • Sisteme de alimentare cu apa.
  • Sisteme de de canalizare - statii de epurare.
  • Drumuri cu structura asflatica sau betonata.
  • Reabilitari, reamenajari si consolidari cladiri.
  • Instalatii termice, electrice si sanitare.
  • Imbunatatiri funciare.