Crearea unei unitati noi de productie în cadrul societatii CONDOR PADURARU SRL

Programul Operational Regional 2014-2020


Titlul proiectului: Crearea unei unitati noi de productie în cadrul societatii CONDOR PADURARU SRL
Numele beneficiarului: CONDOR PADURARU S.R.L.
SMIS: 116900
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020
Axa: 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de Investiții: 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
Numele Autoritatii de Management: “Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei”
Numele Organismului Intermediar: “Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia”
Valoarea totala a proiectului: 7.810.574,24 LEI
Valoarea finantarii nerambursabile: 4.026.384,61 LEI, din care valoarea contribuției din FEDR este 3.422.426,92 LEI
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 603.957,69 LEI
Perioada de implementare a proiectului este: 01.04.2017 – 30.06.2020


Obiectivul/Scopul proiectului il constituie imbunatatirea competatitivitatii intreprinderii CONDOR PADURARU SRL prin crearea unei noi unitati de productie in domeniul recuperarii materialelor reciclabile sortate, respectiv zdrobirea si sortarea altor deseuri, cum ar fi resturile provenite din demolari, pentru a obtine materii prime secundare.

Obiective specifice ale proiectului:

 Dotarea cu utilaje si echipamente tehnologice specifice activitatilor de colectare, concasare si sortare.
 Achizitionarea unui program informatic necesar derularii activitatii intreprinderii.
 Certificarea produselor obtinute in urma activitatii desfasurate in cadrul proiectului.
 Recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001) si al mediului (ISO 14001).
 Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil.
 Minimizarea la sursa a deseurilor generate, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin recuperarea si valorificarea deseurilor rezultate din activitati de demolari si lucrari de constructii.
 5 locuri noi de munca intre care 1 persoana din categorii defavorizate, respectiv persoana cu varsta de peste 50 de ani.


Rezultatele proiectului:

 Dotarea cu active corporale si necorporale (numar):
- 9 utilaje si echipamente tehnologice
- 1 program informatic
- 5 locuri noi de munca intre care 1 persoana din categorii defavorizate, respectiv persoana cu varsta de peste 50 de ani


 Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:

- 1 produs certificat
- 2 sisteme de management certificate (ISO 9001 si ISO 14001)
- 1 participare, in calitate de expozant, la un targ international de profil


Date de contact:

Persoana de contact: dl. Cristian Paduraru - Administrator
Tel/fax/email: 0722 409 008 / 0249 439 346 /office@condorpad.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro
Pagina Facebook a Programului Operaţional Regional 2014-2020 facebook.com/inforegio.ro