PROIECTE IN DESFASURARE

REABILITARE CENTRU ISTORIC, STRAZILE LIPSCANI SI MIHAI EMINESCU


Autoritate contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, JUDETUL OLT Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, JUDETUL OLT Data incepere lucrari: 20.06.2012 Procent executat: 95% Lucrari executate: Suprastructura strazi si trotuare Amenajari -arhitectura peisagistica

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban – zona străzilor Arcului, Mânăstirii, C-tin Brâncoveanu (Sistematizare pe verticala Cartier Arcului – Străzile Mânăstirii, C-tin Brâncoveanu)


Autoritate contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, JUDETUL OLT Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, JUDETUL OLT Data incepere lucrari: 07.03.2013 Lucrari in curs de executare: P-realizarea infrastructurii stradale: prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăți; -reabilitarea aleilor de acces, parcărilor și spațiilor verzi din zona Cartierului Arcului – Străzile Mânăstirii, Constantin Brâncoveanu; -reabilitarea rețelelor de utilități propuse în proiect; -delimitarea strictă a locurilor de parcare de spațiile verzi prin: -reabilitarea și/sau modernizarea carosabilului, -reabilitare și/sau modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale, -delimitarea corectă a spațiilor verzi din trama stradală, inclusiv prin plantarea de gard viu și a unor garduri de protecție în scopul menajării și prevenirii deteriorării acestuia. -Se va realiza reabilitarea și modernizarea carosabilului și reabilitare sau modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale, precum și a spațiilor verzi dintre blocurile situate in cartierul Arcului. Procent executat: 85%Modernizare drumuri, organizarea festival „ Ziua Comunei”, infiintare after school


COMUNA OBARSIA, JUDETUL OLT | Incepere lucrari 16.05.2012 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , ORGANIZAREA FESTIVALULUI „ ZIUA COMUNEI” INFIINTARE CENTRU DE ASISTENTA DUPA PROGRAMUL SCOLAR DE TIP AFTER SCHOOL” IN COMUNA OBARSIA, JUDETUL OLT Autoritate contractanta: COMUNA OBARSIA, JUDETUL OLT Beneficiar: COMUNA OBARSIA, JUDETUL OLT Ordinul Incepere Lucrari: nr. 1130 din 16.05.2012, Procent executat: 82% Lucrari in curs de executate: - lucrari de reabilitare si modernizare drumuri , - infiintare centru de asistenta dupa programul scolar de tip after school

Baza sportiva periurbana


Oras Potcoava| Jud. Olt Baza sportiva periurbana, Oras Potcoava Autoritate contractanta: ORAS POTCOAVA, JUDETUL OLT Procent executat: 25% - lucrari de fundatie

Campus scolar, SCOALA DE ARTE SI MESERII


IZVOARELE | JUD. OLT Campus scolar, SCOALA DE ARTE SI MESERII, IZVOARELE, JUDETUL OLT Autoritate contractanta: Primaria Izvoarele, Jud. Olt Procent executat: 60% realizare lucrari CAMPUS 100% - SALA SPORT-STRUCTURA 100% - INTFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCUTURA

ALIMENTARE CU APA COMUNA DEVESELU, JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: Comuna Deveselui, JUDETUL OLT Procent executat: 80% Lucrari in curs de executare: sapaturi, santuri introducere conducte

Realizare sistem de canalizare in comuna DEVESELU, JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: COMUNA DEVESELU, JUDETUL OLT Procent executat: 60% - SAPATURI, SANTURI SI MONTAT CONDUCTE

Modernizare drumuri (11,517 km) in comuna Deveselu , JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: COMUNA DEVESELU, JUDETUL OLT Procent executat: 20%

SISTEM DE CANALIZARE COMUNA LUNGESTI, JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: COMUNA LUNGESTI

ASFALATARE DRUMURI COMUNALE COMUNA BOBICESTI, JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: COMUNA BOBICESTI, JUDETUL OLT

Sistem de alimentare cu apa IN COMUNA DANEASA, JUDETUL OLT


Autoritate contractanta: Primaria Daneasa

Ranforsare sistem rutier cu lianti bituminosi DC 74 , orasul Potcoava, jud. OLT